Na-turen, halvdag i den Öländska naturen.
Guide hämtas på angiven plats.

Öland bjuder på en stor variation i natur. Här gör vi några djupdykningar i ett par olika naturtyper. Välj mellan:


Kriget i Hagen
Mittlandets hasselskog är unik, inte bara för Sverige utan även på internationellt plan. På sommaren letar sig ljuset ner mellan bladen och bildar en magisk miljö där många svampar och insekter trivs. På turen stöter vi också på betande får. Något ojämnt underlag och någon stätta, bra skor rekommenderas.


Stora Alvaret
Upplev vidden och låt dig fascineras av en värld där blommor och insekter utvecklat olika metoder att klara de extrema klimatförutsättningar som råder på alvaret. Lätt underlag.


Ölands Sjömarker
Hela Öland lutar mot öster och fortsätter på många platser rakt ut i havet. De välhävdade markerna gör dem särskilt lämpliga för många häckande sjöfåglar. Påverkan från havet gör också att vi hittar många spännande blomarter som tål saltstänk, bete och hård vind. Lätt underlag, eventuellt någon stätta.

Medhavd fika intas på lämplig plats

Guide släpps av vid startpunkt