Bjällerklang i hasselskogen

Det pågår ett krig i hagen! Betesdjuren är växternas största hot samtidigt är betesdjuren nödvändiga för samma växts existens. Hur går det ihop? Under vandringen tittar vi på: Vilka växter finns var och varför just där? Hur försvarar sig växterna mot betesdjuren? Hur samspelar växterna och betesdjuren? Vad händer med växterna när betesdjuren försvinner och vad händer när betet återtas?

Under vandringen i hasselskogen möter vi olika naturtyper och växter som vi resonerar kring. Vi tittar också på ohävdad mark och restaurerad mark i olika stadier.
Terrängen är plan men det finns en del stenar och stubbar. Vi klättrar också över någon stenmur. Bra skor rekommenderas.

Alternativ om det blir riktigt ruskigt väder är en föreläsning "Mitt liv som fåraherde" om får, skinn och ull. Föreläsningen är inomhus.